מידע נוסף על התחרות

ניתן לקרוא מידע נוסף על התחרות בתקנון ובקול הקורא. נשמח לענות על השאלות שלכם/ן בערוץ הסלאק שלנו

קריטריונים לשיפוט

צוות מנצח יענה באופן אפקטיבי על אתגר או צורך קיים ומוכח של משרד ממשלתי, אשר פתרונו הינו בעל פוטנציאל למימד השפעה גדול, והצוות הצליח להוכיח ישימות טכנולוגית והיתכנות גבוהה להטמעת הפתרון.

יישימות

תוכנית עבודה
ויעדים מציאותיים

חדשנות וטכנולוגיה

איך הפתרון שלכם חדשני ביחס למה שקורה היום?

איפיון הצורך וקהל היעד

תגדירו מי הולך להשתמש בטכנולוגיה שלכם ולשם מה?

ציון כללי

השופטים יתבקשו לנמק את הציון
ולספק הערכה כוללת למיזם

פוטנציאל ההשפעה

כמה תצליחו להשפיע על חייהם של קהל היעד שלכם?

סיכוי להטמעה

עד כמה המשרד הממשלתי יוכל
להטמיע את הטכנולוגיה שלכם, בקלות

ציון כללי

השופטים יתבקשו לנמק את הציון
ולספק הערכה כוללת למיזם

פוטנציאל ההשפעה

כמה תצליחו להשפיע על חייהם
של קהל היעד שלכם?

סיכוי להטמעה

עד כמה המשרד הממשלתי יוכל
להטמיע את הטכנולוגיה שלכם, בקלות

מהתחרויות הקודמות