האתגרים בתחרות

האתגרים בתחרות מבוססים על צרכים אמיתיים במשק ומי מתאים יותר לפתור אותם מאשר אתם/ן – אזרחי/ות המדינה, סטודנטים/ות מוכשרים/ות? אנחנו מחפשים פתרונות חדשניים, ישומיים שיוכלו להיטמע במשרדי הממשלה בקלות. היכון, הכן, צא!

להרשמה

אודות משרד המשפטים

משרד המשפטים הינו אחד ממשרדי הממשלה הגדולים והמרכזיים בישראל. המשרד מונה כ-4,500 עובדים והוא פרוש בכ-70 אתרים בכל רחבי הארץ ממסעדה שבצפון ועד אילת בדרום. המשרד משמש הן כמשרד מטה מרכזי והן כמשרד המספק שירותים רבים ומגוונים לתועלת החברה והכלכלה. בתפקידו החברתי, מעניק המשרד לציבור שירות באופן קבוע ושוטף, בין השאר, על ידי הענקת ייצוג משפטי בתחומים הפליליים (הסניגוריה הציבורית) והאזרחיים (הסיוע המשפטי) לזכאים לכך על-פי חוק, פיקוח על אפוטרופוסים ועל נכסי נעדרים (אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי), קידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), טיפול בהסמכה, רישוי ופיקוח משמעתי על בעלי מקצועות מוסדרים כגון רואי חשבון, מתווכים במקרקעין ונוטריונים (מינהלת היחידות המקצועיות) הפעלת ערכאות שיפוטיות בתחומי המעמד האישי (בתי הדין הדתיים השרעיים ובתי הדין הדתיים הדרוזיים) והביקורת על רשויות מינהליות (בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל), וכן על ידי מתן שירותים משפטיים המהווים תשתית חיונית לפעילות הכלכלית במשק, כגון: ניהול מרשמי המקרקעין (אגף רישום והסדר מקרקעין - טאבו), רישום חברות, עמותות ותאגידים נוספים (רשות התאגידים), רישום פטנטים (רשות הפטנטים), מתן צווי ירושה (רשם הירושות)ועוד. משרד המשפטים רואה עצמו כמשרד חברתי בעל השפעה משמעותית על אוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית ביניהן אוכלוסיות מוחלשות, והמשרד שם לו ליעד לשפר ולקדם שוויון וזכויות אדם בחברה הישראלית. כמשרד מטה, אמון המשרד על פעילות מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה המופקדים על התביעה הכללית, על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בבתי המשפט, על קידום חקיקה בתיאום עם משרדי הממשלה האחרים ועל מתן ליווי משפטי למגוון סוגיות הנמצאות בסדר היום הממשלתי והציבורי. כמו כן, עוסק המשרד בתיאום המאבק בסחר בבני אדם, תיאום המאבק בגזענות ובתיאום בינמשרדי בנושאים של חופש המידע ושקיפות. 

אתגר רוחבי - ניטור גורמים הפועלים ללא רישיון

ניטור של אנשים שעוסקים במקצועות שדורשים רישוי – ללא רישיון או מבלי שהרישיון בתוקף (לדוגמא שמאים, מתווכים, רואי חשבון, עורכי דין), יכול להיות גם מול ישויות משפטיות (עמותות, הקדשים, חברות). ניתן להיות גם מול בעל תפקיד בתאגידים.

הצגת טיעונים בבית המשפט

על היחידה:
פרקליטות המדינה והפרקליטים המשרתים בה מופקדים על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני ערכאות המשפט. הפרקליטות פועלת הן בשדה המשפט הפלילי והן בשדה המשפט האזרחי והמינהלי.  בתחום הפלילי מהווה הפרקליטות חוליה מרכזית בשרשרת אכיפת החוק, ותפקידה בא לידי ביטוי בהובלת מדיניות משפטית וביטויה ביעדי אכיפת החוק, בסמכות בלתי תלויה לקבלת החלטות על פי דין ובייצוג המדינה בפני בתי המשפט.בתחום האזרחי והמינהלי, משתלבת הפרקליטות בכלל פעילותה של הרשות המבצעת, כשותפה בגיבוש מדיניות משפטית ובביסוסה, וכגורם העיקרי והמרכזי לייצוג גופי הממשלה השונים והאינטרס הציבורי בפני בתי המשפט.​

האתגר:
‍לפרקליטים המופיעים בבית המשפט יש צורך להציג באופן ברור ויעיל את טיעוניהם והעדויות/ראיות הרלבנטיים לכך (טקסט, תמונה, וידאו ואודיו). ההכנה במסגרת POWERPOINT או כלי דומה, צורכת זמן יקר בהכנתה עקב העדר קישוריות למערכות ניהול התיקים של הפרקליטות, העדר כלי עריכת וידאו וכד'. האתגר הוא פיתרון אשר יסייע לפרקליט על ידי כך שיחולל פורמט כלשהו של הצגת הטיעונים לקראת הדיונים בבתי משפט במינימום מומחיות טכנית ומקסימום אוטומציה.

איסוף מידע גלוי אודות עמותות

על היחידה:
רשות התאגידים היא הגוף האחראי על רישום, פיקוח, אכיפה ובקרה של מרבית התאגידים בישראל. הרשות כוללת את יחידת רשם החברות, רשם השותפויות, רשם המשכונות, רשם העמותות, רשם ההקדשות, חברות לתועלת הציבור, אגודות עותומניות ורשם המפלגות. 

האתגר:
רשם העמותות עורך בקרה ופיקוח על עמותות, בעת בדיקה של עמותה  נדרש הרשם לעיתים להרחיב את הבדיקה ולאסוף מידע אודות העמותה ברשת האינטרנט. איסוף המידע וניתוח שלו גוזל זמן ומשאבים. האתגר הוא שימוש במידע גלוי שנמצא ברשת לטובת לטיוב עבודת הרשם.

עבור מסלול הדאטא

מתוך הדאטא שהמשרד מעמיד ב-DATA GOV:
- מאגר חברות – רשם החברות
- מאגר עמותות וחברות לתועלת הציבור
- מאגר החלטות בתי הדין למשמורת – מסמכים ומטה-דאטה (בית הדין למשמורת מקיים ביקורת שיפוטית על צווי משמורת שמוציא ממונה ביקורת הגבולות ברשות ההגירה והאוכלוסין. תפקידו לבצע ביקורת על החזקתם במשמורת של השוהים בישראל שלא כדין). 
- מאגר בקשות שהוגשו לרשם הירושה (כל הבקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים). 
- צווי נגישות שנשלחו למי שלא מילאו את הוראות החוק בנוגע לתקנות הנגישות – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
- מאגר פנקס מאגרי מידע – על פי חוק הגנת הפרטיות
- מאגר הכונס הרישמי - מציג את פרופיל החייבים בהליך פשיטת רגל ,פרופיל חברות בפירוק ותביעות חוב שהוגשו בהליכים הנ"ל.
- רשימת הנכסים בפנקסי המקרקעין על פי סוג בעלות לכל נכס.
- מאגר הפטנטים הישראלי – 1970 ועד היום.
- מאגר תלונות הציבור ליחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
- מאגר סימני מסחר

מאגרי מידע נוספים:
- מאגר החלטות בית המשפט העליון – מסמכים ומטה-דאטה
- מאגר פסקי דין הניתנים ע"י המפקחים על רישום המקרקעין – הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין – מסמכים ומטה דאטה
- התייצבויות היועץ המשפטי לממשלה - עמדות היועץ – מסמכים ומטה-דאטה
- הסדרים מותנים – פרקליטות המדינה – (כאשר רשויות התביעה נמנעות מהגשת כתב אישום נגד חשוד ולסגור את התיק בעניינו, אם הוא יודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ויקיים תנאים שנקבעו בהסדר). 
- תזכירי חוק, טיוטות חקיקת משנה וטיוטות מבחני תמיכה שהופצו להערות הציבור – מתוך אתר החקיקה הממשלתי – ניתן לייצא את כל הדאטה מן האתר, מסמכים ומטה דאטה מתוך מסך תוצאות החיפוש (בכפתור "ייצוא תוצאות חיפוש").
- ספר החוקים הפתוח – כל חוקי מדינת ישראל וחלקים נרחבים מחקיקת המשנה בנוסחים מלאים – פרויקט של הסדנה לידע ציבורי
- שירות ODATA של מאגר החקיקה הלאומי בכנסת – מידע פרלמנטרי און-לין על כל הליכי החקיקה בכנסת – מטה דאטה ומסמכים

נציג/ה:

נועה רוזנפלד | NoaR@justice.gov.il

ניהול ציוני בחינות רישוי ממשלתיות להוראת דרך

הארגון: משרד התיירות https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_tourism/govil-landing-page

היחידה: האגף להכשרה מקצועית https://www.gov.il//he/departments/topics/professional-training-in-tourism


תיאור האתגר: סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות, אנחנו מעלים בפניכם אתגר זה, בתור המומחים הבלתי מעורערים (בלתי מעורערים, הבנתם.ן? 😉)

למבחנים.רקע: מורה דרך הינו מקצוע המצריך רישוי מטעם משרד התיירות וזאת מתוקף חוק שירותי תיירות, תשל"ו - 1976 ותקנותיו. הזכאות לקבלת רישיון מורי דרך תינתן, בין היתר, לתלמיד אשר סיים את תכנית הקורס להכשרת מורי דרך ועמד בהצלחה בדרישותיו וכן עמד בהצלחה במבחני הרישוי הממשלתיים.מבחני הרישוי הממשלתיים מתקיימים פעמיים בשנה, במועד קיץ ובמועד חורף. בכל מועד נבחנים בממוצע כ-600 נבחנים.  מבחנים אלה מורכבים משתי בחינות, בחינה בכתב ובחינה בע"פ.הרישום למבחני הרישוי נעשה דרך מוסדות הלימוד, אשר מעבירים את שמות הנבחנים שעמדו בכל דרישות קורס ההכשרה למשרד התיירות כשבועיים לפני מועד הבחינה.

המבחן בכתב – מבחן זה נועד לבחון את הידע הכללי של הנבחן בתחומי הוראת הדרך וכן את יכולתו לתכנן טיול לתייר על כל מרכיביו. בחינה זו מורכבת משני חלקים: חלק המכיל שאלון אמריקאי ובו 30 שאלות וחלק פתוח הכולל תכנון טיול אותו ממלאים הנבחנים בכתב יד. ציון עובר במבחן שבכתב עומד על 70 נקודות ומעלה. תלמיד שעבר בהצלחה את המבחן בכתב יהיה זכאי לגשת למבחן שבעל פה. מבחני הרישוי בכתב נכתבים במחברות בכתב יד ונבדקים על ידי בוחנים חיצוניים מטעם משרד התיירות. תוצאות הערכת המבחנים נשלחות למשרד התיירות ע"י הבוחנים באמצעות טופס מקוון שפותח לצורך זה. המיידע שמתקבל מוקלד ומנוהל בטבלאות אקסל עבור כול אחד מהקורסים בנפרד. 

המבחן בעל פה – מבחן זה מתקיים בשטח באחד ממסלולי התיירות המובילים בירושלים ומדמה הדרכה, כאשר במהלך הבחינה נבדקים כישורי הדרכה ויכולות הנבחן. ציון עובר למבחן בעל פה עומד גם הוא על 70 נקודות ומעלה.

נבחן שעבר בהצלחה את מבחני הרישוי הממשלתיים יקבל מהממונה במשרד התיירות תעודת רישיון מורה דרך, בהתאם לחוק, לתקנות ולנהלים.נבחן אשר נכשל במבחן בעל פה יהיה רשאי להיבחן בשנית במועד הבא ללא צורך לשוב ולהיבחן במבחן שבכתב.

תוצאות הבחינות: האחראית על הבחינות במשרד התיירות שולחת הודעת דוא"ל לכל אחד מהנבחנים ובו תוצאות הבחינה ואילו למוסד נשלחת טבלה מרוכזת עם שמות הנבחנים הכוללות את המידע אודות ציון עובר/ נכשל, ללא פירוט ציון. בין מועד מבחני הרישוי בכתב למועד מבחני הרישוי בע"פ יש פער של כחודש וחצי בהם מתבצעים השיבוצים למבחנים בע"פ עבור אלו שעברו את הבחינות בכתב. בשלב הזה ככל והתהליך יהיה ממוחשב ויעיל יחסך זמן משמעותי ונוכל להטיב עם הסטודנטים

האתגר שלנו: לספק שירות מקצועי ויעיל ללקוחותינו
אנחנו מזמינים אתכם להתבונן על האתגר המתואר ממעוף הציפור (או הסטודנט.ית 😉) ולבחון הן את הקשיים הפרטניים שנובעים מהתהליך המתואר והן את התהליך עצמו. למשל, אתגר ריבוי הגורמים (מוסדות לימוד, גורמים חיצוניים, אחראית הבחינות) יכול להיפתר באמצעות מערכת ממוחשבת שתרכז את הנתונים, או על ידי הסרה של גורם והעברת סמכויותיו לאחר. שני הפתרונות יביאו לתוצאה הרצויה באופנים שונים לחלוטין. אל תגבילו את היצירתיות שלכם.ן! אם תבחרו לקחת על עצמכם.ן את האתגר, אנחנו נזמין אתכם להתלוות לגב' XX, האחראית על הבחינות, לשמוע את הסוגיות שהיא מעלה ולהסתכל עלינו בצורה ביקורתית, להביא את ההכשרה שלכם.ן לידי ביטוי, לנצל את היותכם.ן "דף חלק" ולהציע פתרונות שלא היינו מצליחים לחשוב עליהם בכוחות עצמנו. לסיכום, כיום, ניהול הנתונים וצורת העבודה מיושנת כאשר התהליך כולל עבודה ידנית וניהול של המיידע בצורה מפוזרת. האגף להכשרה מקצועית במשרד התיירות שואף למתן שירות איכותי ויעיל לכלל לקוחותיו וביניהם גם סטודנטים להוראת דרך בדרכם לקבלת רישיון לעסוק במקצוע. לשם כך, נודה על מתן פתרון לתהליך וזאת כאמור לצורך התייעלות ושיפור איכות השירות הניתן לסטודנטים.

אשת קשר: קרן גולדמן, מנהלת אגף הכשרה מקצועית
נייד: 050-6243457
kereng@tourism.gov.il
משאבים קיימים: מסד נתוני סטודנטים

נציג/ה:

קרן גולדמן | kereng@tourism.gov.il

מפ"י

שימוש בתצוגת מידע על גבי מפה, באמצעות מערכת מידע גאוגרפית (GIS), כמכפיל כוח לקבלת החלטות מבוססות מיקום במשרדי הממשלה.יכולת להמרת מידע טקסטואלי, טבלאי לתצוגה מבוססת מיקום על גבי מפה, באמצעות שימוש בכלים גיאוגרפיים של המרכז למיפוי ישראל.

נציג/ה:

אלכס קורן | AK@mapi.gov.il

עישון במרכזים לבריאות הנפש

אחוז המעשנים בקרב המאושפזים במרכזים לבריאות הנפש גבוה בהרבה מהאחוז באוכלוסייה הכללית:
הצורך הפיזיולוגי והמנטלי בעישון גבוה בהשוואה לאדם הממוצע
מיעוט חלופות לעישון מבוקר
מיעוט חלופות לעיסוק אחר
יכולת הבקרה והמשמעת העצמיים ירודה בהשוואה לאדם הממוצע
יכולת האכיפה של המוסד אינן מיטביות
עישון בחדרים – אסור, מסוכן ומזיק
עישון בחללים משותפים סגורים – אסור, מסוכן ומזיק
עישון בחללים פתוחים/ ייעודיים – הרע במיעוטו. עדיין מזיק ורצוי מאוד להפחית

דרוש פתרון להפחתת עישון
פתרון לאכיפה/ תמרוץ של אי-עישון במקומות אסורים
פתרון להפחתת הנזק המשני ללא מעשנים

מעקב רפואי רציף עבור מטופלים במרכזים לבריאות הנפש

למחלות הנפש מתלווים סימנים גופניים רבים היכולים להוות כלי לאבחון ראשוני/ לביצוע אבחנה מבדלת/ להתאמת טיפול תרופתי/ לחיזוי התפרצויות ועוד.
בנוסף, חלק מן המטופלים סובלים גם ממחלות גוף אחרות להן הסימנים שלהן.
עם זאת, רב זמן האשפוז המטופלים אינם נמצאים במעקב כלשהו.
זאת ועוד שבשל בריאותם הפיזית היחסית מחד ומחלת הנפש מאידך, קשה מאוד למדוד אותם באמצעות מכשירים כאלה ואחרים.

נציג/ה:

שרון הראל קאינו | sharon.harell@MOH.GOV.IL

קבלת אישור לשחרור ציוד אלחוטי מהמכס

משרד התקשורת אמון על ניהול הספקטרום במדינת ישראל ומאשר כל פריט משדר שנכנס לארץ על מנת לוודא שהפריט עומד בכללים המוגדרים ולא יפריע את פעולתן של מערכות משדרות אחרות.
הכללים לשימוש בספקטרום לציבור הרחב למסחר ולתעשייה מוגדרים  ב"תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה) התשפ"א 2021 ". ההגדרות הינן הנדסיות ומכילות פרטים טכניים.  כל בקשה לאישור שחרור מהמכס של פריט משדר כוללת נתונים טכניים הנדסיים ומסמכים תומכים. פרטים אילו מוזנים לטופס בקשה ממוחשב בפורטל ממשל זמין ומועברים למערכת מחשוב משרדית לאישור או דחייה. כל שנה מטופלות כ 35,000 בקשות לאישור שחרור מהמכס של ציוד אלחוטי.
בעבר – המכשירים הקורנים היו יחודיים ומי שעסק בנושא הספקטרום והגיש בקשות היו אנשים שהבינו בתחום וידעו לדבר את השפה. כיום עם התפתחות הטכנולוגיה והכללת רכיבים משדרים בכל פריט כמעט – כל רוכש מALIEXPRESS צריך להבין בתדר וכל יבואן נדרש להבין את שפת הספקטרום. שינוי זה גרם לכך שכמחצית מהבקשות המוגשות נידחות היות ומילוי הטופס אינו מכיל את הנתונים המתאימים. מה שגורם לעיכובים, דחיות ובקשות חוזרות ומביא את כל הצדדים להשקעת משאבים זמן ומאמץ בהגשת הבקשה ובדיקת תקינותה במקום בבדיקת הפריט ועמידתו בדרישות.
נדרש פתרון שיגדיר / ייצור "שפה" אחרת שאותה הציבור מבין. במסגרתה הציבור יגיש את הנתונים בצורה שמובנת לו ופתרון טכנולוגי ימיר את הנתונים מהחומרים המוגשים למידע שנדרש ע"י התקנות. באופן הזה האפקטיביות של התהליך תעלה מאוד. כ"א המקצועי המצומצם יוכל לטפל בנפח בקשות גדול יותר הציבור יקבל מענה טוב ויעיל יותר ושביעות הרצון של היבואנים והמשתמשים בשירות תהיה טובה

נציג/ה:

גדעון שטרית | gideons@moc.gov.il

הקמת מועדון צרכנות "כחול לבן"

רקע: מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה הוקם ופועל מכוח החלטת ממשלה לקידום תוצרת הארץ לטובת הגדלת התעסוקה. מתוקף זאת, המטה פועל ליישום תקנות "העדפת תוצרת הארץ" במכרזים ציבוריים, וכן מקדם פעילויות שונות שתכליתן הגברת המודעות למוצרים ישראליים ולהיותם תחרותיים, איכותיים, ו"משלנו" – הן ע"י מגוון תכניות חינוכיות לנוער, והן ע"י קמפיינים שונים לציבור הרחב. המטה פעיל באופן שוטף במגוון ערוצי מדיה, ביניהם דף פייסבוק וקטלוג מוצרים "קונים כחול-לבן" (ראו קישורים מטה).
מתוך רצון לחזק את המטה ולהעמיק את הפעילות, החליטה הנהלת משרד הכלכלה להקים את מינהל "כחול לבן" המאגד בתוכו את פעילות מטה כחול לבן, ואת פעילות מטה קהילות חדשנות. המינהל המשולב מתעתד לפעול באופן שיגביר את החדשנות בסקטור הפרטי ובכך יעלה את הרמה של הייצור המקומי וממילא יהפוך את המוצרים הישראליים לטובים ותחרותיים אף יותר.כיום קיים תהליך המאפשר לחברות העומדות בקריטריונים של יצור מוצר ישראלי (מוצר שלפחות 35% מעלות ייצורו בוצעה בישראל ושנעשה בישראל שינוי מהותי בו) לסמן את המוצר ב"תו  מיוצר בישראל" ובכך להקל על קהל הצרכנים לזהותו כישראלי ולבדלו ממוצרים שאינם ישראלים.

האתגר: להגביר רכש של מוצרים ישראליים! בהמשך ליוזמה בין מטה כחול לבן במשרד לבין גוגל ישראל להקמת מתחם ייעודי ליצרנים כחול-לבן במסגרת פרויקט "שופינג איי.אל", שהוכיח את עצמו כמקדם רכש של מוצרים ישראלים, ברצוננו למצוא דרך שבה נקל על היצרנים הישראליים להגיע לקהל כמה שיותר גדול, וכן להפך – להקל על הצרכנים שמעוניינים לקנות מוצרים ישראליים למצוא ולרכוש את המוצרים שהם מחפשים. בנוסף, אנו רוצים שהפלטפורמה שתחבר ביניהם תהיה קיימת בכל ימות השנה (שופינג איי.אל מתקיים במשך יומיים בשנה) וכן שהיא תאפשר קניה בקלות (שימו לב: אנחנו כממשלה לא נוכל להחזיק פלטפורמת רכש על כל המשתמע מכך, אבל כן נוכל להישען על פלטפורמות רכש של שותפים, כמו רשתות מזון למשל). לבסוף, ניתן לחשוב על תמריצים שונים שיביאו את קהל הצרכנים אל הפלטפורמה הזו – כמו הנחות שיתנו היצרנים (כפי שמתקיים כיום בשופינג איי.אל) וכן מינוף של מועדוני צרכנים קיימים של רשתות שונות (ראו מטה קישור לפרויקט שקיים המטה בעבר עם 3 רשתות מזון). נרצה להיות מסוגלים גם להשתמש במסד הנתונים – הן של היצרנים והן של היצרנים – לפילוחים שונים ופעילויות אפשריות בעתיד. ובשלב מתקדם יותר ניתן לחשוב על חיבור בינלאומי ליוזמה, בעזרת הנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה הפרושים ברחבי העולם; כיום אין להם פלטפורמה המרכזת מוצרים ישראליים במקום אחד.

החלום שלנו? קיומו של "מועדון צרכנות כחול לבן" דינמי ותוסס, שחברים בו כמה שיותר אנשים המבצעים את קניותיהם כחול לבן!

נציג/ה:

יפעת אלון פרל | yifata@economy.gov.il