על מנת לסיים את תהליך ההרשמה, יש לצרף סטודנטים לצוות שלכם.ן.
בדקו בטבלה משמאל את מספר הצוות שלכם.ן, ומלאו את פרטי הסטודנטים והסטודנטיות.